HTKK mới nhất HTKK 4.1.9 ngày 01/07/2019

2513 lượt xem


1. Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nam theo Quyết định số 779/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1

Chi cục Thuế huyện Duy Tiên

Huyện Duy Tiên - Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên- Lý Nhân

2

Chi cục Thuế huyện Lý Nhân

Huyện Lý Nhân - Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên- Lý Nhân

3

Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm

Huyện Thanh Liêm- Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm- Bình Lục

4

Chi cục Thuế huyện Bình Lục

Huyện Bình Lục- Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm- Bình Lục

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 780/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1

Chi cục Thuế huyện Chi Lăng

Huyện Chi Lăng- Chi cục Thuế khu vực I

2

Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng

Huyện Hữu Lũng- Chi cục Thuế khu vực I

3

Chi cục thuế huyện Đình Lập

Huyện Đình Lập- Chi cục Thuế khu vực II

4

Chi cục thuế huyện Lộc Bình

Huyện Lộc Bình- Chi cục Thuế khu vực II

5

Chi cục thuế huyện Văn Lãng

Huyện Văn Lãng- Chi cục Thuế khu vực III

6

Chi cục thuế huyện Tràng Định

Huyện Tràng Định- Chi cục Thuế khu vực III

7

Chi cục thuế huyện Văn Quan

Huyện Văn Quan-Chi cục Thuế khu vực IV

8

Chi cục thuế huyện Bình Gia

Huyện Bình Gia- Chi cục Thuế khu vực IV

9

Chi cục thuế huyện Bắc Sơn

Huyện Bắc Sơn- Chi cục Thuế khu vực IV

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đà Nẵng theo Quyết định số 781/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi

sáp nhập

1

Chi cục thuế quận Sơn Trà

Quận Sơn Trà- Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn

2

Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn

Quận Ngũ Hành Sơn- Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn

3

Chi cục thuế quận Thanh Khê

Quận Thanh Khê- Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê- Liên Chiểu

4

Chi cục thuế quận Liên Chiểu

Quận Liên Chiểu- Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê- Liên Chiểu

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 782/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi

sáp nhập

1

Chi cục thuế huyện Ea H'Leo

Huyện Ea H'Leo-Chi cục Thuế khu vực Ea H'Leo-Krông Búk

2

Chi cục thuế huyện Krông Búk

Huyện Krông Búk-Chi cục Thuế khu vực Ea H'Leo-Krông Búk

3

Chi cục thuế huyện Thị xã Buôn Hồ

Thị xã Buôn Hồ- Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ-Krông Năng

4

Chi cục thuế huyện Krông Năng

Huyện Krông Năng - Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ-Krông Năng

5

Chi cục thuế huyện Krông Ana

Huyện Krông Ana- Chi cục Thuế khu vực Krông Ana- Cư Kuin

6

Chi cục thuế huyện Cư Kuin

Huyện Cư Kuin- Chi cục Thuế khu vực Krông Ana- Cư Kuin

7

Chi cục thuế huyện Lắk

Huyện Lắk-Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông

8

Chi cục thuế huyện Krông Bông

Huyện Krông Bông-Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông

9

Chi cục thuế huyện Ea Kar

Huyện Ea Kar- Chi cục Thuế khu vực Ea Kar-M'Drắc

10

Chi cục thuế huyện M'Drắc

Huyện M'Drắc- Chi cục Thuế khu vực Ea Kar-M'Drắc

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 783/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi

sáp nhập

1

Chi cục thuế huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền- Chi cục thuế khu vực Hương Điền

2

Chi cục thuế huyện Quảng Điền

Huyện Quảng Điền- Chi cục thuế khu vực Hương Điền

3

Chi cục thuế thị xã Hương Trà

Thị xã Hương Trà- Chi cục thuế khu vực Hương Điền

4

Chi cục thuế huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang- Chi cục thuế khu vực Hương Phú

5

Chi cục thuế thị xã Hương Thủy

Thị xã Hương Thủy- Chi cục thuế khu vực Hương Phú

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 784/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi

sáp nhập

1

Chi cục thuế huyện Mỹ Tú

Huyện Mỹ Tú- Chi cục thuế khu vực Châu Thành

2

Chi cục thuế huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành - Chi cục thuế khu vực Châu Thành

3

Chi cục thuế huyện Thạnh Trị

Huyện Thạnh Trị - Chi cục thuế khu vực Thạnh Trị

4

Chi cục thuế thị xã Ngã Năm

Thị xã Ngã Năm - Chi cục thuế khu vực Thạnh Trị

5

Chi cục thuế thành phố Sóc Trăng

Thành phố Sóc Trăng- Chi cục thuế khu vực thành phố Sóc Trăng

6

Chi cục thuế huyện Mỹ Xuyên

Huyện Mỹ Xuyên - Chi cục thuế khu vực thành phố Sóc Trăng

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hưng Yên theo Quyết định số 785/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi

sáp nhập

1

Chi cục thuế huyện Tiên Lữ

Huyện Tiên Lữ - Chi cục thuế khu vực Tiên Lữ- Phù Cừ

2

Chi cục thuế huyện Phù Cừ

Huyện Phù Cừ - Chi cục thuế khu vực Tiên Lữ- Phủ Cừ

3

Chi cục thuế thành phố Hưng Yên

Thành phố Hưng Yên - Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên- Kim Động

4

Chi cục thuế huyện Kim Động

Huyện Kim Động - Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên- Kim Động

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 796/QĐ-BTC ngày 14/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi

sáp nhập

1

Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ

Huyện Đồng Hỷ - Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai

2

Chi cục thuế huyện Võ Nhai

Huyện Võ Nhai -Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai

3

Chi cục thuế thành phố Sông Công

Thành phố Sông Công - Chi cục thuế khu vực Sông Công- Đại Từ

4

Chi cục thuế huyện Đại Từ

Huyện Đại Từ - Chi cục thuế khu vực Sông Công- Đại Từ

5

Chi cục thuế thị xã Phổ Yên

Thị xã Phổ Yên - Chi cục thuế khu vực Phổ Yên- Phú Bình

6

Chi cục thuế huyện Phú Bình

Huyện Phú Bình- Chi cục thuế khu vực Phổ Yên- Phú Bình

7

Chi cục thuế huyện Phú Lương

Huyện Phú Lương- Chi cục thuế khu vực Phú Lương- Định Hóa

8

Chi cục thuế huyện Định Hóa

Huyện Định Hóa- Chi cục thuế khu vực Phú Lương- Định Hóa

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 797/QĐ-BTC ngày 14/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi

sáp nhập

1

Chi cục thuế huyện Ninh Sơn

Huyện Ninh Sơn- Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn- Bác Ái

2

Chi cục thuế huyện Bác Ái

Huyện Bác Ái- Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn- Bác Ái

3

Chi cục thuế huyện Ninh Hải

Huyện Ninh Hải- Chi cục thuế khu vực Ninh Hải- Thuận Bắc

4

Chi cục thuế huyện Thuận Bắc

Huyện Thuận Bắc- Chi cục thuế khu vực Ninh Hải- Thuận Bắc

 

2. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.8

2.1. Cập nhật địa bàn hành chính

 • Cập nhật Huyện Mỹ Hào thành Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

2.2. Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)

 • Cập nhật thay đổi ràng buộc chỉ tiêu [40] <= [37] + [38] thành kiểm tra chỉ tiêu [40] <= [37] + [38] + [39], sai khác cảnh báo vàng.

2.3. Chức năng kê khai Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (06/TNCN)

 • Cập nhật thay đổi tiểu mục hạch toán chỉ tiêu [32] khi in tờ khai 06/TNCN: Hạch toán chỉ tiêu [32] vào mục 1000, tiểu mục 1015

2.4. Chức năng kê khai Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí (BC01/AC)

 • Cập nhật hiển thị đúng giá trị mặc định “Từ ngày – đến ngày” khi chọn loại tờ khai kiểu kỳ.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.9 thay cho các phiên bản trước đây.

 

Một số tính năng chính của HTKK

 • Hỗ trợ kê khai thuế trực tuyến cho doanh nghiệp và cá nhân.
 • Nhập xuất dữ liệu dễ dàng.
 • Khả năng tương thích cao.
 • Tiết kiệm thời gian cũng như công  sức cho người nộp thuế.
 • Hỗ trợ bảo mật dữ liệu, in ấn theo mã vạch.

Yêu cầu hệ thống:

 • CPU: Intel PII 400 MHz hoặc Celeron 567 MHz.
 • Độ phân giải màn hình: 800x600.

HTKK còn cho phép kê khai khấu trừ thuế thu nhập, áp dụng cho nhiều mô hình kinh doanh như những công ty xổ số kiến thiết, bảo hiểm, bán hàng đa cấp. Bên cạnh đó, HTKK cũng phân loại dữ liệu thuế theo danh mục để trích xuất, in ấn và tìm kiếm nhanh chóng hơn. Các loại thuế được hỗ trợ kê khai gồm: Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng...

Với giao diện trực quan, giúp cho người không am hiểu về máy tính mấy cũng dễ dàng sử dụng được phần mềm. Vậy hãy tải HTKK về cài đặt để hỗ trợ kê khai thuế một cách chính xác nhất.

Bài viết liên quan

PHẦN MỀM HTKK 5.1.8 MỚI NHẤT NĂM 2024

601 lượt xem

PHẦN MỀM HTKK 5.1.7 MỚI NHẤT

938 lượt xem

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.9

1351 lượt xem

HỖ TRỢ KÊ KHAI - HTKK PHIÊN BẢN 4.7.2

1883 lượt xem

PHẦN MỀM HTKK 4.6.3 MỚI NHẤT

2429 lượt xem

Đăng ký học

Nhập đầy đủ thông tin

Tin tức nổi bật

Phần mềm kế toán MISA SME 2023

Phần mềm kế toán MISA SME 2023 cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp

Nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế… Là một phần mềm đơn giản, thông minh và đôi lúc thật kỳ diệu.

PHẦN MỀM HTKK 5.1.8 MỚI NHẤT NĂM 2024

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 5.1.7, cụ thể như sau:

PHẦN MỀM HTKK 5.1.7 MỚI NHẤT

HTKK (Hỗ trợ kê khai thuế) là phần mềm giúp hỗ trợ kê khai thuế qua mạng cho người nộp thuế và các doanh nghiệp. Phần mềm HTKK được Tổng cục thuế phát hành miễn phí cho các doanh nghiệp sử dụng để tạo ra các tờ kê khai thuế và sẽ có mã vạch đính kèm khi cần in ra, mà không cần phải trực tiếp đi tới cơ quan thuế như trước nữa.

PHẦN MỀM HTKK 4.6.3 MỚI NHẤT

Bắt đầu từ ngày 26/12/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.3 thay cho các phiên bản trước đây.

 

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng bao gồm những tài liệu gì?

Hồ sơ hoàn thuế được quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau: