Cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định mới

493 lượt xem


 

Căn cứ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/11/2020. Hóa đơn điện tử được phân loại: Hóa đơn điện tử có mã và Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Cụ thể chi tiết cách xử lý như sau:

 

 

 

Xử lý Hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế bị sai sót

 

  • Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và gửi cho người mua, người bán nhưng 2 bên chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:

- Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua.

- Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua.

 

  • Hóa đơn điện tử có sai sót và được người bán, người mua kê khai thuế thì bên bán xử lý như sau:

- Lập biên bản điều chỉnh (BBĐC) hóa đơn có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót

- Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

 

  • Hóa đơn có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót:

-  Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

- Người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử (để giải trình về thông tin sai sót) tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (Áp dụng với trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế)

 

  • Hóa đơn sai sót về mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng,… :

- Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

- Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và gửi cho người mua.

- Người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

 

  • Nếu cơ quan thuế nhận dữ liệu hóa đơn điện tử và phát hiện có sai sót:

Cơ quan thuế gửi Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát cho người bán theo Mẫu số 05 (ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) để người bán kiểm tra sai sót =>Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo:

- Người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn (nếu có).

- Nếu người bán thông báo hủy hóa đơn điện tử đã lập thì người bán lập hóa đơn điện tử mới để gửi người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

- Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã lập để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

 

Xử lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế bị sai sót

 

  • Bên bán phát hiện hoá đơn được lập sai sót nhưng chưa gửi cho người mua

- Người bán thực hiện thông báo hủy hóa đơn điện tử với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP  và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

- Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

 

  • Phát hiện sai sót khi hoá đơn đã được lập và gửi cho bên mua

- Trường hợp sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về hóa đơn có sai sót và thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục NĐ 119) và không phải lập lại hóa đơn.

- Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền, thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua cần:

+ Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót

+ Thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hoá đơn điện tử

+ Lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót sau đó gửi tới CQT để CQT cấp mã cho hóa đơn điện tử mới. Lưu ý: Hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu mẫu số, kí hiệu hóa đơn…số hóa đơn …, ngày…tháng…năm”.

Sau khi nhận được Mẫu số 04 của người bán, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế và cấp mã xác thực cho hoá đơn thay thế mới lập.

 

  • Cơ quan thuế phát hiện hoá đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót

Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông  báo của cơ quan thuế, người bán cần:

- Kiểm tra và gửi Mẫu số 04 để thông báo về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

- Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế cấp mã xác thực để gửi cho người mua

Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

 

Lưu ý: Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn cần được lưu trữ để phục vụ tra cứu của đơn vị, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Các bạn cần nắm rõ tránh những bất cập về sau.

Bài viết liên quan

Hướng dẫn khai thay đổi thông tin cá nhân nộp thuế.

14 lượt xem

Quyết toán thuế TNCN cho trường hợp có HĐLĐ và có thu nhập vãng lai

17 lượt xem

Thủ tục các bước hoàn thuế TNCN nộp thừa của CBCNV trong năm.

14 lượt xem

Một số thắc mắc về Quyết toán thuế TNCN online

21 lượt xem

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

218 lượt xem

Đăng ký học

Nhập đầy đủ thông tin

Tin tức nổi bật

Phần mềm HTKK 4.5.5 mới nhất ngày 26/03/2021

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.5 đáp ứng Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.4, cụ thể như sau:

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Sau đây Kế toán Đức Huy sẽ hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020 từ tiền lương, tiền công cụ thể như sau:

 

Phần mềm HTKK mới nhất - HTKK 4.5.0 ngày 09/01/2021

HTKK 4.5.0 ngày 09/01/2021 là phiên bản mới nhất của phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Ứng dụng HTKK là phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN, TNDN và các loại thuế khác qua mạng.

Quy định mới về chính sách BHYT từ năm 2021

Từ năm 2021, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được triển khai để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia BHYT.

HTKK 4.4.9 - HTKK mới nhất 2020

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.9 cập nhật ngày lập tờ khai KHBS đáp ứng Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.4.9, cụ thể như sau: