PHẦN MỀM HTKK 4.6.3 MỚI NHẤT

1965 lượt xem


          Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.3 đáp ứng Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế và Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cụ thể như sau: 

  1. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai đáp ứng Thông tư số 105/2020/TT-BTC

        - Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (05-ĐK-TH-TCT)

        - Bổ sung mẫu biểu Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (20-ĐK-TH-TCT)

 

  1. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai đáp ứng Thông tư số 40/2021/TT-BTC

        - Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (01/XSBHĐC)

        - Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai thuế năm (01/TKN-CNKD)

        - Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai thuế đối với hoạt động kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)

        - Nâng cấp mẫu biểu Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS)

 

  1. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng việc thành lập Cục Thuế Doanh nghiệp lớn

        - Cập nhật danh mục Cơ quan thuế, bổ sung như sau:

              + Cục Thuế Doanh nghiệp lớn

 

Bắt đầu từ ngày 26/12/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.3 thay cho các phiên bản trước đây.

 

 

Bài viết liên quan

PHẦN MỀM HTKK 5.1.7 MỚI NHẤT

85 lượt xem

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.9

1071 lượt xem

HỖ TRỢ KÊ KHAI - HTKK PHIÊN BẢN 4.7.2

1676 lượt xem

Phần mềm HTKK 4.5.8 mới nhất ngày 01/07/2021

2221 lượt xem

Phần mềm HTKK 4.5.5 mới nhất ngày 26/03/2021

2575 lượt xem

Đăng ký học

Nhập đầy đủ thông tin

Tin tức nổi bật

PHẦN MỀM HTKK 5.1.7 MỚI NHẤT

HTKK (Hỗ trợ kê khai thuế) là phần mềm giúp hỗ trợ kê khai thuế qua mạng cho người nộp thuế và các doanh nghiệp. Phần mềm HTKK được Tổng cục thuế phát hành miễn phí cho các doanh nghiệp sử dụng để tạo ra các tờ kê khai thuế và sẽ có mã vạch đính kèm khi cần in ra, mà không cần phải trực tiếp đi tới cơ quan thuế như trước nữa.

PHẦN MỀM HTKK 4.6.3 MỚI NHẤT

Bắt đầu từ ngày 26/12/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.3 thay cho các phiên bản trước đây.

 

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng bao gồm những tài liệu gì?

Hồ sơ hoàn thuế được quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

Phần mềm HTKK 4.5.8 mới nhất ngày 01/07/2021

HTKK 4.5.8 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 01/07/2021 cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc các tỉnh thành trong cả nước và tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế, đồng thời khắc phục một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.7

Phần mềm HTKK 4.5.5 mới nhất ngày 26/03/2021

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.5 đáp ứng Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.4, cụ thể như sau: