Phầm mềm Kế toán

phan-mem-ke-toan-misa-smenet-2019

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2019

Xem tiếp
phan-mem-ke-toan-misa-sme-net-2017

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017

Xem tiếp

Phần mềm HTKK thuế

phan-mem-htkk-moi-nhat-444-nam-2020

Phần mềm HTKK mới nhất 4.4.4 năm 2020

Xem tiếp
phan-mem-ho-tro-ke-khai-thue-htkk-442-moi-nhat-2020

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.4.2 mới nhất 2020

Xem tiếp
tai-phan-mem-htkk-moi-nhat-435-ngay-20032020-do-tong-cuc-thue-phat-hanh

Tải phần mềm HTKK mới nhất 4.3.5 ngày 20/03/2020 do Tổng Cục Thuế phát hành

Xem tiếp

Phần Mềm Văn Phòng

office-2010

Office 2010

Xem tiếp
unikey-42-moi-nhat-de-go-tieng-viet

UniKey 4.2 mới nhất để Gõ tiếng Việt

Xem tiếp

Phần mềm Quyết toán thuế

phan-mem-ho-tro-quyet-toan-thue-tncn-331

Phần mềm Hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN 3.3.1

Xem tiếp

Đăng ký học

Nhập đầy đủ thông tin

Tin tức nổi bật

Phần mềm HTKK mới nhất 4.4.4 năm 2020

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.4 cập nhật địa một số nội dung phát sinh sau khi triển khai HTKK phiên bản 4.4.3, cụ thể như sau:

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.4.2 mới nhất 2020

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.4.2 mới nhất 2020 là Phần mềm HTKK 4.4.2 mới nhất ngày 01/07/2020 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK 4.4.2 miễn phí tại đây.

Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2020

Tại Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC Quy định mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

Tải phần mềm HTKK mới nhất 4.3.5 ngày 20/03/2020 do Tổng Cục Thuế phát hành

HTKK 4.3.5 ngày 20/03/2020 là phiên bản mới nhất của phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Ứng dụng HTKK là phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN, TNDN và các loại thuế khác qua mạng

Tổng hợp các khoản chi cho Người lao động được trừ khi tính thuế TNDN

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp sẽ phải chi trả cho người lao động nhiều khoản chi phí. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp một số khoản chi cho người lao động được trừ vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.