Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2020

1046 lượt xem


Điều kiện để giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

I. Đối tượng nào là người phục thuộc giảm trừ gia cảnh?

II. Mức áp dụng giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

III. Điều kiện giảm trừ cho người phụ thuộc.

        1. Tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

        2. Hồ sơ để chứng minh người phụ thuộc

        3. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

 

 

I. Đối tượng nào là người phục thuộc giảm trừ gia cảnh?

Theo khoản d, điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Những đối tượng phụ thuộc gồm.

1. Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng,... cụ thể như:

- Con dưới 18 tuổi (tính theo ngày sinh).

- Con từ 18 tuổi trở lên nhưng bị khuyết tật và không có khả năng lao động.

- Trường hợp con đang theo học tại các bậc học cao đẳng, đại học hoặc trung cấp chuyên nghiệp, học ở các trường dạy nghề, kể cả trường hợp con đủ 18 tuổi trở lên mà vẫn đang học tại các trường THPT. Tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12. Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng.

2. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế mà không có thu nhập, thu nhập bình quân trong tháng tính từ tổng các nguồn thu nhập không quá 1 triệu/tháng.

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện không có thu nhập, thu nhập bình quân trong tháng tính từ tổng các nguồn thu nhập không quá 1 triệu/tháng.

4. Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và phải đáp ứng điều kiện không có thu nhập, thu nhập bình quân trong tháng tính từ tổng các nguồn thu nhập không quá 1 triệu/ tháng. Bao gồm:

a. Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

b. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột,dì ruột, cậu ruột, bác ruột, chú ruột, của người nộp thuế.

c. Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm con của chị ruột, em ruột, anh ruột.

5. Người mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

- Các cá nhân được tính là người phụ thuộc ở trên phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đối với những người trong độ tuổi lao động thì phải đáp ứng một trong các điều kiện sau
    Thứ nhất: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
  • Hoặc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm. Tính từ tổng các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/ tháng.
  • Đối với người ngoài độ tuổi lao động cũng phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm. Tính từ tổng các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/ tháng

 

II. Mức áp dụng giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

  • Đối với người nộp thuế là 9.000.000đ/ tháng tăng lên 11.000.000đ/ tháng
  • Đối với mỗi người phụ thuộc là 3.600.000đ/ tháng tăng lên 4.400.000đ/ tháng

 

III. Điều kiện giảm trừ cho người phụ thuộc.

Căn cứ theo khoản c, điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC đã quy định: người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, thu nhập từ tiền công từ 9 triệu đồng/ tháng trở xuống thì không phải kê khai người phụ thuộc.

Nếu người nộp thuế có thu nhập lớn hơn 9 triệu đồng/ tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải đăng ký giảm trừ gia cảnh, kèm theo hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

1. Tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Người nộp thuế muốn được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì người nộp thuế phải đi đăng ký với cơ quan thuế và được cấp mã số thuế.

Như vậy, khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp cho 1 mã số thuế. Và sẽ được tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

Trong trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Trong trường hợp người phụ thuộc là người mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, nếu quá thời hạn trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

2. Hồ sơ để chứng minh người phụ thuộc

Theo khoản g, điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc bao gồm:

* Đối với con của người nộp thuế:

- Trường hợp con dưới 18 tuổi thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc bao gồm bản chụp giấy khai sinh và bản chụp chứng minh thư nhân dân nếu có.

- Trường hợp con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật và không có khả năng lao động thì hồ sơ chứng minh bao gồm:

+ Bản chụp giấy khai sinh và bản chụp chứng minh thư nhân dân nếu có.

+ Bản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Pháp luật đối với người khuyết tật.

- Trường hợp con đang theo học tại các bậc học cao đẳng, đại học (Như phần trên) thì hồ sơ chúng minh người phụ thuộc bao gồm:

+ Bản chụp giấy khai sinh:

+ Bản photo Thẻ sinh viên hoặc bản khai trong đó có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp, trường nghề.

- Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú: Hồ sơ chứng minh ngoài các giấy tờ trên còn có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như bản photo quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, nhận con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

* Đối với vợ hoặc chồng của người nộp thuế thì hồ sơ chứng minh bao gồm:

+ Bản photo Chứng minh nhân dân.

+ Bản photo sổ hộ khẩu hoặc là bản photo giấy chứng nhận kết hôn.

- Trong trường hợp người phụ thuộc là vợ hoặc chồng ở trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh cần có thêm giấy tờ khác, để chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản sao giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật áp dụng đối với người khuyết tật không có khả năng lao động. Hoặc là bản chụp hồ sơ, bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động như bệnh AIDS, bệnh ung thư, suy thận mãn…

* Đối với cha mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, mẹ chồng, cha chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế thì giấy tờ chứng minh bao gồm:

+ Bản sao CMTND.

+ Giấy tờ hợp pháp nhằm xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản sao sổ hộ khẩu ( trường hợp có cùng sổ hộ khẩu) ,giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, nhận con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trong trường hợp ở trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh cần có thêm giấy tờ khác, để chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản sao giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật áp dụng đối với người khuyết tật không có khả năng lao động. Hoặc là bản chụp hồ sơ, bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động như bệnh AIDS, bệnh ung thư, suy thận…

* Đối với người mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật:

+ Bản sao giấy CMT hoặc Giấy khai sinh.

+ Các giấy tờ hợp pháp nhằm xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp ở trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh cần có thêm giấy tờ khác, để chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản sao giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật áp dụng đối với người khuyết tật không có khả năng lao động. Hoặc là bản chụp hồ sơ, bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động như bệnh AIDS, bệnh ung thư, suy thận..

3. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

- Địa điểm nộp hồ sơ là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc. Đó là nộp tại làm việc của người nộp thuế.

- Các cơ quan làm việc phải có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

- Hạn nộp hồ sơ đăng ký chứng minh người phụ thuộc là 3 tháng kể từ ngày nộp tờ khai. Bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc.

Trên đây là một số điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, chúng tôi hy vọng rằng những điều này sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về việc điều kiện và cách chứng minh người phụ thuộc, để được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Bài viết liên quan

Hướng dẫn khai thay đổi thông tin cá nhân nộp thuế.

14 lượt xem

Quyết toán thuế TNCN cho trường hợp có HĐLĐ và có thu nhập vãng lai

17 lượt xem

Thủ tục các bước hoàn thuế TNCN nộp thừa của CBCNV trong năm.

14 lượt xem

Một số thắc mắc về Quyết toán thuế TNCN online

21 lượt xem

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

218 lượt xem

Đăng ký học

Nhập đầy đủ thông tin

Tin tức nổi bật

Phần mềm HTKK 4.5.5 mới nhất ngày 26/03/2021

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.5 đáp ứng Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.4, cụ thể như sau:

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Sau đây Kế toán Đức Huy sẽ hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020 từ tiền lương, tiền công cụ thể như sau:

 

Phần mềm HTKK mới nhất - HTKK 4.5.0 ngày 09/01/2021

HTKK 4.5.0 ngày 09/01/2021 là phiên bản mới nhất của phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Ứng dụng HTKK là phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN, TNDN và các loại thuế khác qua mạng.

Quy định mới về chính sách BHYT từ năm 2021

Từ năm 2021, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được triển khai để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia BHYT.

HTKK 4.4.9 - HTKK mới nhất 2020

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.9 cập nhật ngày lập tờ khai KHBS đáp ứng Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.4.9, cụ thể như sau: