Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất 4.3.1

677 lượt xem


Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.1 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 24/017/TT-BTC ngày 28/3/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp đồng thời nâng cấp một số nội dung phát sinh khi triển khai phiên bản 4.3.0, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng bổ sung mẫu biểu:

Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng lập Báo cáo tài chính theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC và Thông tư số 107/2017/TT-BTC: Hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu cho các bộ Báo cáo tài chính bao gồm:

– Bộ Báo cáo tài chính đầy đủ (TT107/2017/TT-BTC)

– Bộ Báo cáo tài chính đơn giản (TT107/2017/TT-BTC)

– Bộ Báo cáo tài chính năm (TT24/2017/TT-BTC)

– Bộ Báo cáo tài chính năm (TT24/2017/TT-BTC) (BCTHTC B01a – TT133/2016/TT-BTC)

– Bộ Báo cáo tài chính năm (TT24/2017/TT-BTC) (BCTHTC B01b – TT133/2016/TT-BTC)

 

2. Cập nhật một số nội dung phát sinh của ứng dụng HTKK 4.3.0

2.1. Cập nhật Tên cơ quan thuế

– Cập nhật “CCT khu vực Hạ Long – Hoành Bồ” thành “Chi cục Thuế Thành phố Hạ Long”, cụ thể:

+ Cập nhật Thành phố Hạ Long – CCT khu vực Hạ Long – Hoành Bồ thành Thành phố Hạ Long – Chi cục Thuế Thành phố Hạ Long.

+ Cập nhật Huyện Hoành Bồ – Chi cục Thuế khu vực Hạ Long – Hoành Bồ thành Huyện Hoành Bồ – Chi cục Thuế Thành phố Hạ Long

 

2.2. Tờ khai Thuế tài nguyên (dành cho cơ sở sản xuất thủy điện) (03/TĐ-TAIN)

– Cập nhật chức năng in tờ khai: Hiển thị đủ MST của doanh nghiệp đối với trường hợp MST là 13 ký tự​

Bắt đầu từ ngày 08/02/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.3.1 thay cho các phiên bản trước đây.

 

Tải HTKK mới nhất 02/2020 phiên bản 4.3.1:

Bài viết liên quan

HTKK 4.4.9 - HTKK mới nhất 2020

165 lượt xem

Phần mềm HTKK mới nhất 4.4.4 năm 2020

675 lượt xem

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.4.2 mới nhất 2020

738 lượt xem

Tải phần mềm HTKK mới nhất 4.3.5 ngày 20/03/2020 do Tổng Cục Thuế phát hành

802 lượt xem

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.2.7 mới nhất

708 lượt xem

Đăng ký học

Nhập đầy đủ thông tin

Tin tức nổi bật

Quy định mới về chính sách BHYT từ năm 2021

Từ năm 2021, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được triển khai để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia BHYT.

HTKK 4.4.9 - HTKK mới nhất 2020

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.9 cập nhật ngày lập tờ khai KHBS đáp ứng Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.4.9, cụ thể như sau:

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CẦN LƯU Ý GÌ?

Tổng hợp những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được áp dụng kể từ ngày 01/01/2021.

Phần mềm HTKK mới nhất 4.4.4 năm 2020

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.4 cập nhật địa một số nội dung phát sinh sau khi triển khai HTKK phiên bản 4.4.3, cụ thể như sau:

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.4.2 mới nhất 2020

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.4.2 mới nhất 2020 là Phần mềm HTKK 4.4.2 mới nhất ngày 01/07/2020 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK 4.4.2 miễn phí tại đây.