Đã lãnh trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

91 lượt xem


Hiện nay, nhiều người đang thắc mắc rằng mình đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì có được nhận tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN theo Nghi quyết 116/NQ-CP không?

 

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 116/NQ-CP:

 

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. Như vậy, để nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN thì NLĐ (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng) phải đáp ứng 02 điều kiện:

 

1.  Không đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 - 30/9/2021.

 

2. Có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định.

 

Trong đó, bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là: NLĐ tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp đã đủ điều kiện hưởng BHTN theo đúng quy định. Tuy nhiên vì một số lý do như chưa muốn nhận BHTN ngay, đã làm hồ sơ nhưng không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp … thì thời gian chưa hưởng BHTN trong giai đoạn này sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tính cho lần hưởng tiếp theo. Có thể hiểu, ở điều kiện thứ (2) thì NLĐ chỉ cần có thời gian đóng BHTN được bao lưu thì sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 dù đã nhận hoặc chưa nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, NLĐ đã từng nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn còn thời gian đóng BHTN được bảo lưu trong một số trường hợp như:

 

- Có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu)

 

- NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp...

 

Trong số đó, trường hợp điển hình nhất là NLĐ đã nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thì những tháng lẽ chưa được nhận này được xem là có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định. Do vậy, NLĐ vẫn đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP dù đã nhận trợ cấp thất nghiệp.

 

Mức hưởng tiền hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết 116 như sau:

 

Thời gian đóng BHTN

Mức hỗ trợ (đồng/người)

Dưới 12 tháng

             1.800.000

Từ đủ 12 tháng - dưới 60 tháng

             2.100.000

Từ đủ 60 tháng - dưới 84 tháng

             2.400.000

Từ đủ 84 tháng - dưới 108 tháng

             2.650.000

Từ đủ 108 tháng - dưới 132 tháng

             2.900.000

Từ đủ 132 tháng

             3.300.000

 

 

 

Bài viết liên quan

Hạch toán chi phí được trừ đối với mua và tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của DN

300 lượt xem

Gói hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19.

401 lượt xem

PHÂN BỔ THU NHẬP ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

384 lượt xem

Hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu từ mới

596 lượt xem

Gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021.

691 lượt xem

Đăng ký học

Nhập đầy đủ thông tin

Tin tức nổi bật

Phần mềm HTKK 4.5.8 mới nhất ngày 01/07/2021

HTKK 4.5.8 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 01/07/2021 cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc các tỉnh thành trong cả nước và tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế, đồng thời khắc phục một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.7

Phần mềm HTKK 4.5.5 mới nhất ngày 26/03/2021

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.5 đáp ứng Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.4, cụ thể như sau:

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Sau đây Kế toán Đức Huy sẽ hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020 từ tiền lương, tiền công cụ thể như sau:

 

Phần mềm HTKK mới nhất - HTKK 4.5.0 ngày 09/01/2021

HTKK 4.5.0 ngày 09/01/2021 là phiên bản mới nhất của phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Ứng dụng HTKK là phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN, TNDN và các loại thuế khác qua mạng.

Quy định mới về chính sách BHYT từ năm 2021

Từ năm 2021, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được triển khai để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia BHYT.