Hướng dẫn về quản lý thuế - Thông tư 80/2021/TT-BTC

118 lượt xem


Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/uploads/images/2021/10/09/da-co-thong-tu-80.png

Đã có Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế (ảnh minh họa)

 

Theo đó, mẫu biểu hồ sơ khai thuế được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021 được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Việc khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ của Thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư này cũng hướng dẫn xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế như sau:

 

Xác định tiền chậm nộp

 

Việc xác định số tiền chậm nộp được căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tính tiền chậm nộp quy định tại Điều 59 Luật quản lý thuế. Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày người nộp thuế nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

 

Thông báo về tiền chậm nộp

 

Hằng tháng, cơ quan thuế thông báo về số tiền chậm nộp cùng với thông báo tiền thuế nợ (theo mẫu 01/TTN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này) đối với người nộp thuế có khoản tiền thuê nợ đã quá thời hạn nộp 30 ngày trở lên. Đối với thuê sử dụng đất phi nông nghiệp, cơ quan  thông báo về số tiền thuê nợ và số tiền chậm nộp của người nộp thuế là cá nhân, hộ gia đình thông qua tổ chức được uỷ nhiệm thu.

Để giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế hoặc theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế xác định và thông báo tiên thuế nợ đến thời điểm cơ quan thuế ban hành thông báo (theo mẫu 02/TTN ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư này).

 

Điều chỉnh giảm tiền chậm nộp

 

- Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp thì người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp được điều chỉnh giả trên tờ khai bổ sung, Cơ quan thuế căn cứ thông tin quản lý nghĩa vụ của người nộp thuế để xác định số tiền chậm nộp được điều chỉnh giảm và thông báo cho người nộp thuế theo mẫu 03/TTN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này.

 

- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua thanh tra, kiểm tra phát hiện số tiền thuế phải nộp giảm hoặc cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định, thông báo giảm số tiền thuế phải nộp thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh giảm số tiền chậm nộp đã tính tương ứng với số tiền thuế chênh lệch giảm và thông báo cho người nộp thuế theo mẫu 03/TTN ban hành kèm theo phụ lục Thông tư này.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và bãi bỏ các Thông tư:

 

- Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP. 

 

 - Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

 

- Thông tư 31/2017/TT-BTC  sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

- Thông tư 208/2015/TT-BTC về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;

 

- Thông tư 71/2010/TT-BTC hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường.

 

- Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC 

 

 - Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC 

 

Bài viết liên quan

Chính thức miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch COVID-1

79 lượt xem

Đã lãnh trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

291 lượt xem

Hạch toán chi phí được trừ đối với mua và tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của DN

363 lượt xem

Gói hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19.

470 lượt xem

PHÂN BỔ THU NHẬP ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

426 lượt xem

Đăng ký học

Nhập đầy đủ thông tin

Tin tức nổi bật

Phần mềm HTKK 4.5.8 mới nhất ngày 01/07/2021

HTKK 4.5.8 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 01/07/2021 cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc các tỉnh thành trong cả nước và tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế, đồng thời khắc phục một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.7

Phần mềm HTKK 4.5.5 mới nhất ngày 26/03/2021

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.5 đáp ứng Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.4, cụ thể như sau:

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Sau đây Kế toán Đức Huy sẽ hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020 từ tiền lương, tiền công cụ thể như sau:

 

Phần mềm HTKK mới nhất - HTKK 4.5.0 ngày 09/01/2021

HTKK 4.5.0 ngày 09/01/2021 là phiên bản mới nhất của phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Ứng dụng HTKK là phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN, TNDN và các loại thuế khác qua mạng.

Quy định mới về chính sách BHYT từ năm 2021

Từ năm 2021, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được triển khai để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia BHYT.