Quy định Người đại diện theo pháp luật của từng loại hình doanh nghiệp

358 lượt xem


 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Được quy định theo Luật Doanh nghiệp 2020 chúng ta cùng tìm hiểu:

 

 

 

1. Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

Người đại diện theo pháp luật (NĐDPL) là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà có thể có một hoặc nhiều NĐDPL. Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của NĐDPL được quy định chi tiết tại Điều lệ công ty. Nếu doanh nghiệp có nhiều hơn một NĐDPL thì Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người.

 

Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm quy định mới về cách xác định thẩm quyền và trách nhiệm của NĐDPL trong trường hợp Điều lệ công ty chưa quy định rõ quyền, nghĩa vụ của từng NĐDPL, theo đó:

 

- Mỗi NĐDPL của doanh nghiệp đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba.

 

- Tất cả người NĐDPL phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

2. Người đại diện theo pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp? 

 

  • Doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân

 

  • Công ty hợp danh:  Các thành viên hợp danh

 

  • Công ty TNHH một thành viên: 

 

Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu:

 

+ Công ty phải có ít nhất một NĐDPL là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

 

+ Trường hợp Điều lệ công ty không quy định: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là NĐDPL của công ty.

 

- Trường hợp cá nhân là chủ sở hữu:

 

+ Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì thông thường Chủ tịch công ty sẽ là NĐDPL của công ty.

 

+ Công ty nên quy định chi tiết NĐDPL trong Điều lệ công ty, pháp luật không có quy định hạn chế hay chỉ định đối với NĐDPL của công ty TNHH MTV do cá nhân là chủ sở hữu.

 

  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 

- Công ty phải có ít nhất một NĐDPL là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

 

- Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là NĐDPL của công ty.

 

  • Công ty cổ phần:

 

- Trường hợp công ty chỉ có một NĐDPL: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là NĐDPL của công ty.

 

- Trường hợp Điều lệ chưa có quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị là NĐDPL của công ty.

 

- Trường hợp công ty có hơn một NĐDPL: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là NĐDPL của công ty.

 

 

Bài viết liên quan

Hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu từ mới

199 lượt xem

Gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021.

372 lượt xem

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ năm 2021

443 lượt xem

Điều chỉnh tăng mức phạt vi phạm hành chính về thủ tục thuế

400 lượt xem

Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử chính thức từ 1/7/2022

361 lượt xem

Đăng ký học

Nhập đầy đủ thông tin

Tin tức nổi bật

Phần mềm HTKK 4.5.5 mới nhất ngày 26/03/2021

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.5 đáp ứng Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.4, cụ thể như sau:

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Sau đây Kế toán Đức Huy sẽ hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020 từ tiền lương, tiền công cụ thể như sau:

 

Phần mềm HTKK mới nhất - HTKK 4.5.0 ngày 09/01/2021

HTKK 4.5.0 ngày 09/01/2021 là phiên bản mới nhất của phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Ứng dụng HTKK là phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN, TNDN và các loại thuế khác qua mạng.

Quy định mới về chính sách BHYT từ năm 2021

Từ năm 2021, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được triển khai để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia BHYT.

HTKK 4.4.9 - HTKK mới nhất 2020

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.9 cập nhật ngày lập tờ khai KHBS đáp ứng Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.4.9, cụ thể như sau: